ΣΧΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΩΝ

ΠΙΕΣΗ: 18Τ
 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕ P.T.O ΤΡΑΚΤΕΡ
 
 
 

 

ΣΧΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ